Het Culture Clash Festival Lombok 2004 wordt georganiseerd door de Stichting Lombok Anders
Ons adres is:
Culture Clash Festival Lombok
Joh. Camphuysstraat 43
3531 SC Utrecht
tel: 030-2941036
giro: 47 52 402 t.n.v.
Stichting Lombok Anders
Heb je zin en tijd om mee te helpen bij de voorbereiding of op de dag zelf? Meld je aan als vrijwilliger via info@culture-clash.nl
of stuur ons een briefje.

Het Culture Clash Festival Lombok 2004 komt tot stand met financiële steun van:
Wijkbureau West
DMO Gemeente Utrecht
Prins Bernhard Cultuurfonds
Rabobank Utrecht
K.F. HeinfondsStichting
Carel Nengerman Fonds
Stichting Elise Mathilde Fonds

website: Saskia Cloosterman - Teksten: Hedwig Neggers - © Culture Clash Festival Lombok, 2004